نوشته‌ها

دستور کار بتن ريزي در هواي گرم (مبحث 9)

۱-حداکثر دماي محيط بتن ريزي 38 درجه سانتيگراد
2-قبل از بتن ريزي آب پاشي قالب ها،آرماتورها و بستر محل بتن ريزي با آب خنک
3-در فصل تابستان و روزهاي گرم بتن ريزي براي اوايل صبح و عصراجرا شود
4-دماي مخلوط بتن نبايد بيشتر از 32 درجه سانتيگراد باشد
5-زمان انتقال حمل بار با ميکسر حداکثر 45 دقيقه
6-پس از سخت شدن بتن، عمل آوري انجام گردد (آب رساني با ايجاد حوضچه يا پارچه چتايي خيس همراه با پوشش پلاستيک)