نوشته‌ها

دانلود سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان اسفند ماه ۹۹ از طریق لینک های زیر:

سهمیه #نظارت و #طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان مهر ماه 99

 

1سهمیه نظارت عمران و معماری

 

2سهمیه طراحی برق

 

2سهمیه نظارت برق

 

3سهمیه طراحی مکانیک

 

3سهمیه نظارت مکانیک

 

1سهمیه طراحی معماری

 

1سهمیه محاسبات

سهمیه #نظارت و #طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان شهریور ماه99

 

1سهمیه محاسبات

 

1سهمیه طراحی معماری

 

1سهمیه نظارت عمران و معماری

 

2سهمیه طراحی برق

 

2سهیمه نظارت برق

 

3سهمیه طراحی مکانیک

 

3سهمیه نظارت مکانیک

دانلود سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان اردیبهشت ماه 99 از طریق لینک های زیر:

2نظارت برق

2طراحی برق

1نظارت عمران و معماری

1محاسبات سازه

1طراحی معماری

4نظارت مکانیک

3طراحی مکانیک

چک لیست نظارت گروههای چهارگانه را در ادامه دانلود کنید.

چک لیست مکانیک

چک لیست برق

چک لیست عمران

چک لیست معماری

سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان فروردین ماه 99 را در زیر مشاهده کنید.

1سهمیه نظارت عمران و معماری

2سهمیه طراحی برق

2سهمیه نظارت برق

3سهمیه طراحی مکانیک

3سهمیه نظارت مکانیک

1سهمیه طراحی معماری

1سهمیه محاسبات سازه

سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا 21 اسفند ماه را در فایل های زیر مشاهده کنید.

1سهمیه نظارت عمران و معماری

2سهمیه طراحی برق

2سهمیه نظارت برق

3سهمیه طراحی مکانیک

3سهمیه نظارت مکانیک

1سهمیه طراحی معماری

1سهمیه محاسبات سازه

پیرو هماهنگی بعمل آمده در دو روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۹و۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷ الی ۲۰.۳۰ با حضور همکاران ناظر در گروههای چهارگانه و با تدریس جناب آقای مهندس بهدانی برگزار گردید.

دوره بازآموزی اصول گزارش نویسی و مبانی نظارت

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶ از پروژه درحال احداث سطح شهر تحت نظارت آقای مهندس یاقوتی ناظر محترم هماهنگ کننده و آقایان مهندسین باغبان نیکو و قادری ناظرین محترم تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و سرکار خانم‌ مهندس کریمی ناظر محترم معماری توسط کارگروه بازدید صورت پذیرفت.

سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان دی ماه را در فایل زیر مشاهده کنید.

1سهمیه نظارت عمران و معماری

2سهمیه طراحی برق

2سهمیه نظارت برق

3سهمیه طراحی مکانیک

3سهمیه نظارت مکانیک

1سهمیه طراحی معماری

1سهمیه محاسبات