نوشته‌ها

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده در روز یکشنبه مورخ 98/4/9 نشست مشترک با جناب آقای

نشست مشترک مدیر دفتر نمایندگی با جناب آقای مهندس سیدابوالفضل علوی طبسی

نشست مشترک مدیر دفتر نمایندگی با جناب آقای مهندس سیدابوالفضل علوی طبسی

مهندس سید ابوالفضل علوی طبسی برگزار گردید.

این جلسه برای هم اندیشی و تبادل نظر در مورد استفاده از ظرفیت های قانونی در مجموعه شهرداری، راه و شهرسازی و استفاده از پتانسیل ارگانهای دولتی و نماینده محترم جهت ابتیاع و خرید زمین در موقعیت مناسب برای نمایندگی صورت گرفت.