نوشته‌ها

ازسري دوره هاي ارتقاپايه 3به2 صلاحیت اجرا رشته عمران و معماری
اجباری از سری دوره های ارتقا پایه

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) (کد 818)
مدت دوره:24 ساعت
استاد:دکترآخوندی

چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
24و25و26 مهر1398
دانشگاه بيرجند

ثبت نام(الكترونيكي)
refahi.nezam-kj.ir

⭕️تذکر:
این دوره تا پایان سال برگزار نخواهد شد
در صورت عدم شرکت در این دوره ارتقا پروانه تا سال آینده به تعویق خواهد افتاد

❗️موارد مرتبط با سازه
1.کم توجهی به خاموت گذاری صحیح در محل اتصال تیر به ستون در اجرا
2.کم توجهی به خاموت گذاری صحیح در محل اتصال ستون به شالوده
3.کم توجهی به خم های 90و 135درجه در میلگردهای عرضی (خاموت) در اجرا
4.حذف سنجاق (خاموت میانی)ستون و دیوار
5.اجرای ستون کوتاه
6.کم توجهیبه اجرای ریشه پله
7.کم توجهی به رعایت طول مهاری مناسب تیرچه های سقف در داخل تیر بتنی
8.کم توجهی به اجرای مناسب کلاف های عرضی سقف
9.کم توجهی به مهار مناسب و در برخی موارد مهارنکردن اجزای غیر سازه ای,بویژه دیوارهای پیرامونی
10.کم توجهی به انجام آزمایشات ژئوتکنیک ,مقاومت فشاری بتن , آزمایش میلگردهای مصرفی و تست جوش یا در صورت انجام آزمایش ,عدم وجود یا ناقص بودن شیت های آزمایشگاهی تایید شده توسط ناظر در پرونده شهرداری
11.ایجاد صدمه به سازه اصلی جهت اجرای لوله کشی ساختمان

❗️موارد مرتبط با معماری و شهرسازی
1.عدم رعایت تراکم و سطح اشغال مجاز زمین
2.کم توجهی به اجرای اسکوپ سنگ نمای ساختمان
3.کم توجهی به عایق بر روی کرسی چینی
4.کم توجهی به قفل و بست دیوارها در محل اتصال به سقف

❗️موارد مرتبط با تاسیسات برقی و مکانیکی و بهداشتی
1.کم توجهی به اجرای سیم ارت در سیستم روشنایی ساختمانها
2.استفاده از لوله خرطومی به جای استفاده از لوله های مقاوم در برابر آتش
3.کم توجهی به اجرای هم بندی اصلی برای هم ولتاژکردن
4.کم توجهی به استفاده از ترمینالهای پیچی در اتصالات سیم ها به همدیگر و انشعابات از سیم ها
5.کم توجهی به اجرای صحیح لوله کشی سیستم های گرمایی و سرمایی ساختمان
6.کم توجهی به اجرای صحیح بست و تکیه گاه در لوله و سایر اجزای لوله کشی تاسیسات بهداشتی ساختمان
7.کم توجهی به اجرای صحیح لوله کشی هواکش فاضلاب

❗️موارد مرتبط با حفاظت و ایمنی
1.کم توجهی به استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
2.کم توجهی به رعایت موارد مرتبط بادوسایل و سازه های حفاظتی از قبیل :سرپوش حفاظتی ,تورهای ایمنی ,سقف موقت و جلوگیری از سقوط افراد و غیره

❗️موارد مرتبط با مصالح ساختمانی
1.استفاده از بلوکهای پلی استایرن غیر استاندارد
2.استفاده از تیرچه فاقد استانداردهای لازم
3.کم توجهی به کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت بتن مصرفی