نوشته‌ها

 

ناظرين محترم باتوجه به وجود برخي از مصالح نامرغوب و غيراستاندارد در بازار منجمله ورق هاي ضايعاتي، شايسته است نسبت به بازديد ميداني از بنگاه آهن آلات و توجيه مالکين محترم جهت خريد مصالح استاندارد اقدام فرماييد.

مصالح نامرغوب و غيراستاندارد در بازار