نوشته‌ها

اتصال سیم مسی به میلگردها توسط بست های مسی و انتقال به چاه ارت توسط دو عدد میله ارت یا راد ارت کوبیده شده در زمین طبق نظر مهندس ناظر برق