نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۹۸/۹/۹ از ساعت ۹ الی۱۱جلسه در محل دفتر شهردار محترم برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور آقای مهندس اکبری شهردار محترم، آقای مهندس صادق زاده مدیر و جناب آقای مهندس سیدعلی علوی مشاور نمایندگی، سیدحسن علوی از طراحان سازه و نماینده دفتر طراحی دیهوک و آقای مهندس خانزاده رئیس نمایندگی نظام کاردانی برگزار گردید طرفین ضمن رایزنی و استماع نظرات برای اجرایی کردن مصوبات کمیته محترم چهار نفره استان در حوزه طراحی و نظارت در شهر دیهوک به جمع بندی و عملیاتی نمودن آن برابر قانون رسیدند.