نوشته‌ها

از سری دوره های ارتقا پایه 3 به 2
رشته مکانیک
صلاحیت نظارت و طراحی

اصول کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی

24 و 25 مرداد
دانشگاه بیرجند

✍️ ثبت نام:
refahi.nezam-kj.ir
فقط به صورت الکترونیکی