نوشته‌ها

 

❇️ اجرای غلط خم آرماتور (خم آرماتور باید بصورت ۱۳۵ درجه اجرا شود)