نوشته‌ها

جلسه دفاتر طراحی

 

 

صورتجلسه620

جلسه کمیته تخصصی مکانیک (اتاق خواب و بخاری دودکش دار)

 

صورتجلسه610

صورتجلسه596

صورتجلسه594

صورتجلسه591

صورتجلسه590

صورتجلسه هیأت مشاورین را از زیر دانلود نمایید

صورتجلسه586

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 99/3/21 ساعت 18:30 جلسه برگزار گردید.

در این جلسه در مورد فرمت جدید نقشه های گاز، برگزاری دوره آموزشی برای کانال سازان و دوره بازآموزی گزارش نویسی بصورت مجازی ویژه مهندسین مکانیک تصمیم گیری شد.

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ 99/3/20 ساعت 18:30 نشست برگزار و در مورد بروزرسانی و ارتقاء کیفی جزئیات اجرایی و اتصالات سازه ای تصمیم گیری صورت پذیرفت.