نوشته‌ها

در جلسه روز شنبه مورخ 1/4/98 آقای مهندس محمدحسین اخوان صفار بعنوان مدیر روابط عمومی نمایندگی تعیین گردید.
در این نشست با حضور آقای مهندس علوی ضمن تعامل وتبادل نظر در حوزه های مختلف جهت تبیین و تشریح فعالیت های نمایندگی، مقرر گردید آقای مهندس اخوان صفار مدیریت سایت و کانال را نیز بر عهده گرفته و نسبت به باز طراحی سایت برابر اهداف تعریف شده اقدامات لازم را انجام دهند.
ضمناً نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس از زحمات چندین ساله آقای مهندس قاسم وفائی نوقابی در مدیریت سایت و کانال تقدیر و تشکر می نماید.

جلسه هماهنگی با مدیر روابط عمومی نمایندگی