نوشته‌ها

تخریب کاور تیر برای اتصال اسکلت آسانسور به آن مجاز نمی باشد.تخریب کاور تیر برای اتصال اسکلت آسانسور

نکته بهترین کار برای حل این مشکل تعبیه صفحه پلیت در داخل تیر قبل از بتن ریزی و اتصال شاسی آسانسور به این صفحات خواهد بود