نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ ازساعت ۱۰ الی۱۳ جلسه فیمابین ریاست ،خزانه دار و مسئول امور مالی سازمان با مدیران دفاتر، عاملین خزانه دار وحسابداران نمایندگی ها درمورد بررسی بودجه۹۹ برگزار گردید.

بررسی بودجه۹۹