نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده بازدید پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۹ از بنگاههای آهن آلات توسط کارگروه جهت بررسی کیفیت پروفیل ها و آهن آلات ورودی به انبارها بازدید بعمل آمد.

بازدید کارگروه استاندارد سازی #مصالح از بنگاههای #آهن_آلات شهرستان طبس