نوشته‌ها

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده سه شنبه مورخ 98/5/1 از ساختمان در حال احداث راهور توسط کارگروه متشکل از نمایندگان امور عمرانی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس، اداره کار-تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و نظام مهندسی (از اعضای کمیته تخصصی عمران) بازدید بعمل آمد.
برای هماهنگی های لازم جهت تسریع در امر تشکیل و بازدید عملیاتی از پروژه، جناب آقای مهندس خلیلی معاون محترم امور عمرانی فرمانداری ویژه و جناب آقای مهندس نوری زاده بخشدار محترم بخش مرکزی از اعضای ارشد نمایندگی به تمشیت امور پرداختند.

بازدید کارگروه ارتقاء ایمنی و فنی شهرستان طبس از پروژه های عمرانی دولتی