نوشته‌ها

ابلاغیه شماره 4 کمیته تخصصی و گروه کنترل نقشه معماری را در ادامه دانلود کنید.

ابلاغیه شماره 4 کمیته تخصصی و گروه کنترل نقشه معماری

استفاده از رنگ جهت مشخص شدن محل پلیت ها بعد از قالب برداری

استفاده از آهن ربا هم یکی دیگر از روش های کارگاهی برای همین منظور است

 

استفاده از رنگ جهت مشخص شدن محل پلیت ها

سنگ به دلیل داشتن سطح نسبتا صاف، مکش آب پایین، امکان جدا شدن از ملات پشت خود در اثر کوچکترین زمین لرزه ای دارد.

مخصوصا سنگ های گرانیت که کاملا سطح صافی دارند و مکش آب بسیار پایینی دارند.برای جلوگیری از سقوط سنگ بین ملات پشت آن و سنگ به روشهای مختلفی گیرداری ایجاد می کنند که به این روشها در اصطلاح #اسکوپ کردن سنگ می گویند.