نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه ۹۹/۲/۱۶ ساعت ۱۸ از اولین ساختمان در حال اجرا با سازه سوپرپانل توسط آقای مهندس معظم آبادی از اعضای نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس بازدید بعمل آمد.

پیرو صورتجلسه کمیته محترم ماده 35 اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر نمونه گیری از ساختمانهای مسکونی در حال اجرا با سازه 3D Panel توسط گروه مهندسی خانه سازی، مقاومت فشاری مغزه ها با نتایج بسیار مطلوب مستخرج گردید؛ ضمن تقدیر و تشکر از ناظرین محترم بابت دقت نظر در امر خطیر نظارت، این نمایندگی بر خود لازم می داند از جنابان مهندسین علی عبدالهی(رمضانعلی)، علی عبدالهی و جواد حسن زاده (گروه مهندسی خانه سازی) بعنوان مجری ساختمانهای 3D Panel در سطح شهر بابت اجرای باکیفیت و مناسب تقدیر و تشکر نماید.

نکات مهم در نظارت بر اجرای ساختمانهای اسکلت بتن را در فایل زیر ببینید.

راهنمای مهندسین ناظر 3

حضور آقای مهندس عباسی ریاست محترم سازمان و آقای مهندس الهامی زاده و خانم مهندس میرکاظمی از اعضای محترم هیأت مدیره استان در نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس

چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷ ساعت 9:30 پیرو هماهنگی صورت گرفته جلسه تشکیل و درخواست ها و پیشنهادات نمایندگی مطرح گردید.
اهم درخواستها و پیشنهادات:
۱-مساعدت سازمان جهت خرید زمین با توجه به اندوخته مالی و حفظ ارزش پول نمایندگی
۲-اعطای مجوز به نمایندگی جهت استعلام از شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی همکاران ناظر و طراح
۳-اعطای مجوز به نمایندگی جهت انجام بیمه مهندسین حرف آزاد (فاقد شغل ثابت) با عنایت به بخشنامه ۶۷۰ سازمان تأمین اجتماعی
۴-پیگیری و اخذ مجوز از کمیته محترم چهارنفره استان جهت افزایش ظرفیت اشتغال مهندسین پروانه دار حرف آزاد با توجه به تصویب و تأیید پیشنهاد نمایندگی طبس در هیأت مدیره محترم سازمان
۵-خرید و راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس توسط سازمان و نمایندگی های بزرگ استان برای آموزش از راه دور همکاران

 

نکته ای خاص ویژه تمامی مهندسین ناظر که توسط مهندس علمی در کارگاه اول عنوان شد.

این نکته را در کلیپ زیر مشاهده نمایید.

 

https://www.aparat.com/v/l5tGo

 

اتصال سیم مسی به میلگردها توسط بست های مسی و انتقال به چاه ارت توسط دو عدد میله ارت یا راد ارت کوبیده شده در زمین طبق نظر مهندس ناظر برق

 

🔻عدم اجرای خم انتهایی میلگرد طولی تیر
🔻ارماتورهای اصلی تیر فاقد طول کافی
🔻 عدم در نظر گرفتن خاموت محل اتصال تیر و ستون