دستورالعمل اجرای هم بندی نول شبکه و ارت مشترکین تکفاز کنتورهای منصوبه خارج از تابلو مجموعه کنتور را در ذیل دانلود نمایید.

#دستورالعمل اجرای هم بندی نول شبکه و ارت مشترکین تکفاز کنتورهای منصوبه خارج از تابلو مجموعه کنتور

با توجه به الزام اجراي همبندي در ساختمان ها شايسته است در مراحل اصلي اجراي سازه (فونداسيون، اسکلت و سقف) با ناظرين محترم برق براي بازديد هماهنگي بعمل آيد؛ صدور مجوز بتن ريزي در هر يک از مراحل فوق به مالکين، منوط به تأييد ناظر برق گردد.

فلوچارت گروههای چهارگانه

 فلوچارت گروههای چهارگانه

فلوچارت گروههای چهارگانه

فلوچارت گروه سازه

فلوچارت گروه مکانیک

فلوچارت گروه برق

فلوچارت گروه معماری

 

 

تخریب کاور تیر برای اتصال اسکلت آسانسور به آن مجاز نمی باشد.تخریب کاور تیر برای اتصال اسکلت آسانسور

نکته بهترین کار برای حل این مشکل تعبیه صفحه پلیت در داخل تیر قبل از بتن ریزی و اتصال شاسی آسانسور به این صفحات خواهد بود

 

برای دانلود  دستورالعمل طراحی, نظارت و اجرای سیستمهای اعلام حریق (ویرایش جدید سازمان مرکزی ۱۳۹۵) بر روی لینک کلیک کنید.

1-چاه ارت توسط شرکتهای دارای تاییدیه اجرا شود ، مقاومت چاه ۲ اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه (کارتکس شرکت مجری چاه) اخذ شود .

2- رعایت حریم شبکه های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ v380-220 برابر ۱٫۵ متر می باشد و حریم ۲۰ کیلو ولت ۳ متر می باشد.

3- استفاده از کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) با جریان نشتی حداکثر mA 30 الزامی است(برای تمامی مدار ها الزامی است)

4- کف تابلو فیوز از کف تمام شده باید ۱۷۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز ۱۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد .

5- در تابلو برق سیم های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیمها و نوارچسب کاری کردن آنها خودداری گردد.

6-در تابلو برق جهت اتصال سیم های ارت از شینه ارت استفاده شود.

7-در همه لوله های برق، سیم کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریزها با سیم سه در دو ونیم میلی متر مربع ۲٫۵*۳ و روشنایی ساختمان با سیم سه در یک و نیم میلی متر مربع ۱٫۵*۳انجام شود.

8-حداقل فاصله نصب پریزها از کف تمام شده ۳۰ سانتی متر و فاصله کلید ها از کف تمام شده ۱۱۰ سانتی متر باشد. بجز آشپزخانه و پارکینگ و پشت بام که باید ارتفاع تمام شده۱۱۰ سانتی متر باشد و پریزها در پارکینگ و پشت بام باید IP44 باشند یعنی درپوش داشته باشند برای برف و باران.

10-فاصله کلید از ((چهارچوب در)) می تواند بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر انتخاب گردد ولی هر فاصله ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود.

⚓️ارتفاع مجاز نصب کلید و پریز از کف و سقف تمام شده:

?کلیدهای داخل ساختمان از کف 110- 120 سانتی متر
?پریزهای داخل ساختمان از کف 30- 35 سانتی متر
?پریزهای روی کابینت از روی کابینت 20-30 سانتی متر
?پریزهای یخچال و فریزر از کف 110-120 سانتی متر
?پریزهای ماشین لباس شویی از کف 70-80 سانتی متر
?گوشی آیفون از کف 130-150 سانتی متر
?روشنایی دیواری مثل مهتابی دیواری از کف 210 سانتی متر
?تابلو فیوز از کف 160- 170 سانتی متر
?جعبه تقسیم تا سقف 30-35 سانتی متر