در تابستان 98 دوره بازآموزی ساختمانهای 3D Panel ویژه ناظرین عضو نپام مهندسی ساختمان طبس برگزار گردید که در ادامه میتوانید  این دوره را در دو قسمت تماشا فرمایید.

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel

قسمت اول

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel
قسمت دوم

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel

نامه نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس به دفتر طراحی پیرو نامه مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی عمران وزارت کشور در خصوص استفاده از مصالح معتبر غیر اشتعال زا در احداث نمای ساختمانها

مطابق بند ١٢-٧-٢-١٠ مبحث ١٢ مقررات ملي ساختمان◀️ از جايگاه داربست ها نبايد براي انبار كردن مصالح ساختماني استفاده شود، مگر مصالحي كه براي كوتاه مدت و براي انجام كار فوري مورد نياز باشد. در چنين حالتي نيز بايد جهت تعادل داربست، بار روي جايگاه به طور يكنواخت توزيع گردد. در پايان كار روزانه، بايد كليه مصالح و ابزار كار از روي جايگاه كار مستقر بر داربست تخليه شود.

به اطلاع کلیه مهندسين و مجريان ذيصلاح مي رساند، حسب بند ۲-۱۱-۲ از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرائي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد.

🔹اين تابلو تا زمان پايانكار بايد در محل باقي بماند. شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمان هايي كه تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگيري به عمل مي آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر روي تابلو قيد شود مطابق نمونه پيوست تعيين مي گردد.

تابلو

استفاده از جوش کارخانه ای در ساخت تیر ورقها

پیوست ششم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800)

جهت دانلود پیوست روی لینک زیر کلیک کنید.

پیوست ۲۸۸

 

1- کرمو بودن بتناشکالات اجرایی

2- عدم رعایت کاور بتن

3- وجود مواد زاید در بتن خصوصا در محل اتصالات (اتصالات بسیار ضعیف اجرا شده است.)

4- عدم رعایت عرض تیر

5- خم ننمودن انتهای میلگردهای طولی ستون در تیر تراز سقف (عدم رعایت مهار آرماتور ستون)

 

تا زمانیکه جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی‌تواند بدون ناظر باقی بماند، مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می‌باشد.
“مبحث دوم مقررات_ملی_ساختمان ”

 

با توجه به الزام اجراي همبندي در ساختمان ها شايسته است در مراحل اصلي اجراي سازه (فونداسيون، اسکلت و سقف) با ناظرين محترم برق براي بازديد هماهنگي بعمل آيد؛ صدور مجوز بتن ريزي در هر يک از مراحل فوق به مالکين، منوط به تأييد ناظر برق گردد.