ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 74مجلس شورای اسلامی:
شهرداریها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده34قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 74مجلس شورای اسلامی:
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از قانون محسوب می شود.
ماده4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
کلیه طرحهای ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند انجام شود. شهرداریها نیز موظفند تنها نقشه هایی که حسب مورد توسط مسئول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده و مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته باشد را بپذیرند.
ماده 2-6-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند با اعلام کتبی راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
بند 4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحب کار را به نظام مهندسی تسلیم نمایند.
ماده 100 قانون شهرداریها:
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

قابل توجه ناظرین و مجریان محترم لوله کشی گاز

به استحضار می رساند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ می بایست از فرم جدید مطابق پیوست استفاده شود.

با توجه به هماهنگی انجام شده با شرکت گاز استان و شهرستان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ فرم قبلی پذیرفته نخواهد شد.

مواردی که در نقشه ی جدید می بایست لحاظ شود:

1- شماره علمک

2- شماره نقشه (شماره پرونده نظام مهندسی)

3- کاربری هر فضا (شماره ردیف هر فضا در پلان قید شود) و دیگر اطلاعات خواسته شده

4- ابعاد زمین و سایر فضاها، پنجره ها، درها و دریچه های تأمین هوا در پلان نقشه قید شود.

5- زیربنای کل، زیربنای پایانکار می باشد و زیربنای مفید، مجموع زیربنای فضاهای قیدشده در جدول که ملاک تعیین ظرفیت کنتور می باشد.

جهت دانلود فایل پی دی اف فرمت جدید گاز از لینک زیر اقدام نمایید.

فرمت جدید گاز