جلسه دفاتر طراحی

 

 

صورتجلسه620

جلسه کمیته تخصصی معماری

 

 

صورتجلسه619

جلسه مشاورین با جناب آقای سرکوهیان و روئین تن نمایندگان مسکن جوانان پایین محله

 

صورتجلسه618

جلسه مسئولین و طراحان دفاتر در مورد نحوه ارجاع تقسیم کار طرح اقدام مسکن ملی

 

 

صورتجلسه۶۱۷

جلسه هیأت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۶

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۵

 

 

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه613

بازآموزی ابلاغیه های کمیته تخصصی معماری

 

صورتجلسه612

 

جلسه کمیته تخصصی برق

 

صورتجلسه611

جلسه کمیته تخصصی مکانیک (اتاق خواب و بخاری دودکش دار)

 

صورتجلسه610