چک لیست نظارت گروههای چهارگانه را در ادامه دانلود کنید.

چک لیست مکانیک

چک لیست برق

چک لیست عمران

چک لیست معماری

چک لیست نظارت سوپر پانل را از زیر دانلود نمایید.

چک لیست دیوار باربر

چک لیست سقف

چک لیست فنداسیون

چک لیست پارتیشن

برای دانلود فرم کلیک کنید.

برای دانلود کاربرگ تعهد نامه مجری و مالک کلیک کنید.

برای دانلود چک لیست آیین  نامه زلزله برای ساختمان های شناژی اینجا و برای ساختمان های اسکلت فلزی اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود فرم گزارش کار مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

1- فایل پی دی اف:فرم گزارش کار مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی

2- فایل ورد:فرم گزارش کار مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی

برای دانلود برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

1- فایل پی دی اف :برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی

2-فایل ورد :برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی

برای دانلود برگه اعلام شروع اجرای عملیات ساختمانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

1-فایل پی دی اف:برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی

2- فایل ورد : برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی

كنترل عمليات اجرايي تاسيسات مكانيكي-  کلیه مراحل (اول تا پنجم) (نسخه جدید)

 

كنترل عمليات اجرايي تاسيسات برقي- مرحله اول

كنترل عمليات اجرايي تاسيسات برقي – مرحله دوم

كنترل عمليات اجرايي تاسيسات برقي- مرحله سوم