صورتجلسه شماره 228تاریخ: 93/01/19

حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری زاده، عباس عباسی، سید سعید صادق زاده، اسدا… قادری، عباس لعل

غائبین: ____

با حضور اعضاء محترم هیئت رئیسه موارد ذیل پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مصوب گردید.

مسئول پیگیری

مصوبات

____

مصوبات هیئت رئیسه سابق تا ابلاغ تعرفه جدید از طرف سازمان و اختصاص سهمیه جدید ادامه پیدا کرده تا پس از اجرا شدن دو مورد فوق سهمیه بندی اعضا و تعرفه ها بررسی و پس از تصویب ابلاغ گردد.

____

حق عضویت نمایندگی به ازای هر نفر 500/000ریال برای سال 93 می باشد.

____

حق عضویت سازمان خراسان جنوبی بصورت 500/000نقد و1,000,000 ریال بصورت چک به تاریخ 93/11/01مصوب شد. ( برای اعضایی که قبلاً عضو سازمان یزد بوده اند.)

صورتجلسه شماره 226تاریخ: 16/01/93

حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری زاده، عباس عباسی، سید سعید صادق زاده، اسدا… قادری، عباس لعل

غائبین: ____

در مورخ16/1/93 اولین جلسه هیات مدیره نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس با حضور منتخبین دوره پنجم برگزار و پس از قرائت آیاتی چند از قرآن، جلسه با موضوعات زیر برگزار گردید.
انتخاب هیئت رئیسه نمایندگی:1- رئیس: جواد نوری زاده 2- نائب رئیس: عباس عباسی 3- دبیر: سید سعید صادق زاده

مسئول پیگیری

مصوبات

هیئت رئیسه

تحویل و تحول کلیه حسابها بین اعضای جدید و قدیم در اسرع وقت صورت پذیرد.

هیئت رئیسه

نحوه بررسی نقشه ها (معماری- سازه- برق و مکانیک)

هیئت رئیسه

حداکثر زمان رسیدگی به نقشه و تحویل به مالک 48 ساعت

آقای مهندس نوری زاده

شناسنامه فنی و ملکی

آقای مهندس قادری

بحث گاز

آقای مهندس لعل

آموزشی ، رفاهی وورزشی

آقای مهندس صادق زاده

روابط عمومی و کنترل سهمیه و نظارت و هماهنگی ارسال گزارشات ساختمانی

هیئت رئیسه

تشکیل کمیته تخصصی بر عهده اعضاء هیات مدیره با مسئولیت رئیس نمایندگی

آقای مهندس نوری زاده

بازدید مضاعف با حضور نمایندگان نظام مهندسی- راه و شهرسازی- شهرداری و نظام کاردانی

آقای مهندس عباسی

امور مالی و اداری

____

نرم افزار فنی و مهندسی از طریق سازمان پیگیری گردد

____

جلسه هفتگی هیئت مدیره: روز سه شنبه

در نخستین جلسه اعضای پنجمین دوره هیئت رئیسه نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس، در مورخ 93/01/16 به اتفاق آرا رئییس و نایب رئیس و دبیر نمایندگی به شرح ذیل منصوب شدند.

1- آقای مهندس جواد نوری زاده : رئیس نمایندگی نظام مهندسی طبس

2-آقای مهندس عباس عباسی: نائب رییس نمایندگی نظام مهندسی طبس

3-آقای مهندس سید سعید صادق زاده :دبیر نمایندگی نظام مهندسی طبس

برای دانلود صورتجلسه مربوط به جلسه ناظرین گاز و پرسنل شرکت گاز کلیک کنید.

برای مشاهده صورتجلسه بسیار مهم  مورخ 92/02/16 بر روی لینک کلیک کنید