پیرو هماهنگی بعمل آمده روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 رأس ساعت 18:30 جلسه تشکیل و مصوبات گروههای کنترل نقشه به سمع و نظر دفاتر جهت انجام امور و بررسی وکنترل نقشه ها رسید؛ همچنین در مورد ساز و کار نحوه ادامه سهمیه طراحی ها در چهار گروه و تخصیص سهمیه پس از اتمام دوره جاری در شروع دوره جدید بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پس از جمع بندی مقرر گردید براساس پله های تعریف شده و پایه طراحان تخصیص سهمیه صورت گیرد.

نشست مشترک مسئولین و طراحان دفاتر با مدیر و مشاورین نمایندگی

دیدار مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای زارع حسینی دادستان محترم شهرستان طبس دیدار مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای زارع حسینی دادستان محترم شهرستان طبس
در روز دوشنبه مورخ 3/4/98 بمناسبت هفته قوه قضائیه مدیر و مشاورین نمایندگی با دادستان محترم دیدار و مشکلات حوزه ساخت و ساز شهری را به ایشان منتقل کردند.
در ادامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین زارع حسینی با اشاره به توفیقات و تجربیات دنیا در حوزه ساخت و ساز و مقایسه عمر مفید ساختمان در کشورهای پیشرفته با کشورمان اعلام آمادگی نمودند در پروژه های خاص و دارای مشکلات حاد، دادگستری آمادگی ورود به پرونده طبق گزارشات ناظرین را دارد.

پیرو هماهنگی های بعمل آمده اعضای محترم کمیته نظارت عالیه ماده 35 استان از پروژه های تحت نظارت ناظرین سازه، معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی ارسال گزارشات مرحله ای و به موقع به مرجع صدور پروانه نکات فنی مربوطه جهت ارتقاء دانش نظارتی به ناظرین محترم منتقل نمودند.