جلسه حل مشکلات سایت های ۵۶ واحدی و ۵۰ ، ۷۹ و ۳۵۰ هکتاری به ریاست مهندس رحیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه و با حضور آقای اکبرزاده معاون هماهنگی امور عمرانی و دیگر مسئولین استانی و شهرستان طبس برگزار شد.

 در این جلسه آخرین مسائل مربوط به سایت های در دست احداث مسکن ملی بررسی شد.