چهارمین دوره بازدید از کارگاههای ساختمانی با حضور ۱۰ نفر از مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی در مسکن ملی ۷۹ هکتاری و چند ساختمان داخل شهر برگزار شد.

کارگروه کارآموزی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس در راستای ارتقا دانش فنی و مهارت آموزی مهندسین اقدام به برنامه ریزی بازدیدهای عملی از پروژه های ساختمانی در حال اجرا نموده است.

در آخرین دوره از سلسله بازدیدهای برنامه ریزی شده شرکت کنندگان از پروژه هایی در مرحله اجرای سقف در حال اجرا، اجرای دیوار برشی، سقف عرشه فولادی و اجرای جوشکاری ساختمان اسکلت فلز بازدید کردند و نکات اجرایی مرتبط توسط مهندسین و ناظرین در رشته های عمران و معماری تشریح شد.

در ادامه این بازدید مرحله دیوار برشی با سقف عرشه فولادی و نکات اجرایی مرتبط با این بخش اعم از بتن ریزی، اتصالات و هم پوشانی میلگردها، قطع میلگردها و نکات همبندی برای شرکت کنندگان در کارگاه آموزش داده شد.