اولین دوره بازدید از کارگاههای ساختمانی با حضور ۱۱ نفر از مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی در مسکن ملی ۵۰ هکتاری و مدرسه در حال احداث استعدادهای درخشان برگزار شد.

کارگروه کارآموزی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس در راستای ارتقا دانش فنی و مهارت آموزی مهندسین اقدام به برنامه‌ریزی بازدیدهای عملی از پروژه‌های ساختمانی در حال اجرا نموده است.

در اولین دوره از سلسله بازدیدهای برنامه‌ریزی شده، شرکت‌کنندگان از پروژه در مرحله اجرای سفت کاری مدرسه استعدادهای درخشان مسکن ملی و چند ساختمان در حال اجرای سقف، دیوارچینی و اسکلت فلز بازدید و نکات اجرایی مرتبط توسط مهندسین و ناظرین در رشته‌های عمران، معماری و برق تشریح شد.

در ادامه این بازدید مرحله فونداسیون و نکات اجرایی مرتبط با این بخش اعم از بتن ریزی، اتصالات بادبندی، وال پست‌ها و نکات همبندی برای شرکت کنندگان در کارگاه آموزش داده شد.