پیرو هماهنگی بعمل آمده روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۹ با حضور جناب آقای مهندس عامری، اعضای محترم هیأت مدیره، جناب آقای مهندس راستینه نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر، جناب آقای مهندس آذرنیا نماینده محترم شهردار جلسه‌ای با موضوع بررسی راههای همکاری بیشتر سازمان نظام مهندسی و شهرداری در محل نمایندگی برگزار گردید.
بررسی ساختمان‌های بدون پروانه و رسیدگی به گزارشات ناظرین از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.