با توجه به فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، نمایندگی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تعطیل می باشد.