جلسه تکریم و معارفه مدیر نمایندگی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ ساعت ۱۳ با حضور ریاست محترم سازمان، جناب آقای صالحی خزانه‌دار محترم سازمان، جناب آقای شیروانی مدیر محترم اداری-مالی سازمان، اعضای محترم شورای اسلامی شهر، جناب آقای سجادی معاون محترم مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی، جناب آقای مهندس سجادی رئیس محترم سازمان نظام کاردانی، مدیران محترم سنوات گذشته نمایندگی، جمعی از مهندسین و پرسنل نمایندگی برگزار شد.

.در این جلسه ضمن اهدا لوح از مدیر سابق نمایندگی جناب آقای مهندس سیدسعید صادق زاده تشکر و قدردانی بعمل آمد و ابلاغ مدیر دفتر نمایندگی به جناب آقای مهندس رضا رستم زاده اعطا گردید.