صورتجلسه شماره 230 تاریخ: 93/02/02

حاضریندر جلسه: آقایان جواد نوری زاده، عباس عباسی، سید سعید صادق زاده، اسدا… قادری،عباس لعل

غائبین: ____

در مورخ2/2/93 در محل نمایندگی نظاممهندسی ساختمان طبس جلسه با حضور اعضای محترم هیئترئیسه با تلاوت آیاتی چند از قرآنمجید آغاز و پس از تبادل نظر مواردذیل مصوب گردید.

مسئولپیگیری

مصوبات

___

درادامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اعضای فعال: انجام قرعه کشی برایمهندسین فعالفاقد پروانه انجام و برای ده نفر که طبق قرعه مشخص شده مبلغ20/000/000ريالوام کارگشایی از بانک مهر با معرفی نمایندگی نظام مهندسی اعطا گردد.

آقایمهندس نوری زاده

شرکت تعاونی مسکن مهندسین، تحت عنوان شرکت تعاونی مسکن نظاممهندسی ساختمان طبس نامگذاری و سایر اقدامات لازم پیگیری گردد.

اطلاع رسانی وسایر موارد برای راه اندازی شرکت تعاونی حداکثرظرف مدت یک ماه آینده صورت پذیرد.

هیئترئیسه

تعداداعضای کمیته تخصصی برای گروههای مختلف بین 3 تا 5 نفر مصوب گردید تا درگروههای تخصصیبا نظر اعضا این حداقل وحداکثر مشخص شود، با این قید کهاکثریت اعضای کمیته تخصصیاز اعضای پروانه دار باشند. (حق الجلسات نیزپرداخت خواهد شد)

آقایمهندس نوری زاده

آقایمهندس صادق زاده

آقایمهندس لعل

برنامه بازدید از پروژه پدیده شاندیز برای تاریخ 25و26/2/93 در نظر گرفته شد و از تاریخ 15/2/93 اطلاع رسانی انجام شود.

آقایمهندس نوری زاده

مصوبگردید برای جلسه تودیع و معارفه هیئت رئیسه نمایندگیمکاتبات اداری بانهاد امام جمعه محترم، معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستانطبس ونماینده محترم، شورای محترم، شهردار محترم، معاون محترم مدیر کل و رئیسادارهراه و شهرسازی طبس، در تاریخ 8/2/93 برگزار خواهد گردید، انجام گیرد.

آقایمهندس قادری

جلسه تخصصی گروه مکانیک روز سه شنبه 9/2/93 برگزار گردد.

آقایمهندس صادق زاده

جهتتبلیغات در سایت مقرر گردید لیست جامعی از مجریان قسمتهایمختلف ساختمانبه آقای مهندس وفائی ارائه تا پس از رایزنی و تنظیم پیش قرارداد پسازارائه به هیئت رئیسه و تصویب نهایی جهت درج در سایت اقدام گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 4 =