نوشته‌ها

پیرو صورتجلسه کمیته محترم ماده 35 اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر نمونه گیری از ساختمانهای مسکونی در حال اجرا با سازه 3D Panel توسط گروه مهندسی خانه سازی، مقاومت فشاری مغزه ها با نتایج بسیار مطلوب مستخرج گردید؛ ضمن تقدیر و تشکر از ناظرین محترم بابت دقت نظر در امر خطیر نظارت، این نمایندگی بر خود لازم می داند از جنابان مهندسین علی عبدالهی(رمضانعلی)، علی عبدالهی و جواد حسن زاده (گروه مهندسی خانه سازی) بعنوان مجری ساختمانهای 3D Panel در سطح شهر بابت اجرای باکیفیت و مناسب تقدیر و تشکر نماید.

در تابستان 98 دوره بازآموزی ساختمانهای 3D Panel ویژه ناظرین عضو نپام مهندسی ساختمان طبس برگزار گردید که در ادامه میتوانید  این دوره را در دو قسمت تماشا فرمایید.

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel

قسمت اول

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel
قسمت دوم

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel

پیرو هماهنگی بعمل آمده پنجشنبه مورخ 98/5/31 کلاس بازآموزی با تدریس جناب آقای مهندس موسی عبدالهی برای ناظرین قطعات خانه کارگر برگزار گردید.