نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ 99/3/20 ساعت 18:30 نشست برگزار و در مورد بروزرسانی و ارتقاء کیفی جزئیات اجرایی و اتصالات سازه ای تصمیم گیری صورت پذیرفت.

دانلود سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان اردیبهشت ماه 99 از طریق لینک های زیر:

2نظارت برق

2طراحی برق

1نظارت عمران و معماری

1محاسبات سازه

1طراحی معماری

4نظارت مکانیک

3طراحی مکانیک

پیرو هماهنگی بعمل آمده پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ ازساعت ۱۰ الی۱۳ جلسه فیمابین ریاست ،خزانه دار و مسئول امور مالی سازمان با مدیران دفاتر، عاملین خزانه دار وحسابداران نمایندگی ها درمورد بررسی بودجه۹۹ برگزار گردید.

بررسی بودجه۹۹