نوشته‌ها

طی هماهنگی بعمل آمده اولین نشست هماهنگی گروه کنترل نقشه در روز چهارشنبه مورخ 29/3/98 رأس ساعت 18:30 در محل نمایندگی برگزار گردید؛
اعضای گروه کنترل نقشه برق: آقایان مهندسین ابوالفضل صدقی، حسین دادالهی، هادی مددی ومحمد مناجاتی
در این جلسه آقای مهندس ابوالفضل صدقی بعنوان رئیس گروه کنترل نقشه تعیین گردید.