نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۸ با تدریس جناب آقای مهندس شهرکی نماینده محترم شرکت پرین بتن و با حضور اعضای عمران و معماری نمایندگی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی بلوکهای AAC

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوره آموزشی سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۷.۳۰ با حضور اعضای سازه و معماری و با تدریس آقای مهندس اکبری کارگاه آموزشی سوپر پانل برگزار گردید.

کارگاه چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۶ با توضیحات آقای مهندس مروستی مدیر عامل محترم و آقای مهندس عباس زاده مدیر کنترل کیفیت شرکت زاویر و با حضور طراحان،ناظرین و مجریان گروه برق برگزار گردید.

شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۵ ساعت 17:30 با تدریس آقای مهندس مرتاضی بازرس محترم اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی و کارشناس رسمی دادگستری (حوادث ناشی از کار ) و با حضور اعضای محترم نمایندگی برگزار گردید.

سرفصلهای آموزش:

1- بررسی نکات فنی کلیدهای مینیاتوری
2- راه پیشگیری از بروز خطا در بهره برداری از کلیدهای مینیاتوری
3- آشنایی با کلیدهای نشت جریان (RCCB و RCBO)
4- راههای پیشگیری از بروز خطا در نصب و بهره برداری از کلیدهای RCCB و RCBO

مدرس: جناب آقای عباسی زاده (مدیر کنترل کیفیت شرکت صنایع برق زاویر)

زمان: چهارشنبه مورخ 98/9/6 ساعت 17:30 الی 19:30
مکان: آموزشکده فنی امام علی(ع)- ساختمان آموزشی طبقه اول-جنب مسجد آموزشکده

 

سرفصل های آموزش:
1- آئین نامه حفاظت کارگاهی
2- قانون کار
3- رویه های قضایی
مدرس: جناب آقای مهندس مرتاضی
بازرس محترم اداره کار- تعاون و رفاه اجتماعی
کارشناس رسمی دادگستری (حوادث ناشی از کار)

زمان: شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۵ ساعت ۱۷.۳۰الی۲۱

مکان: آموزشکده فنی امام علی (ع) ساختمان آموزشی طبقه اول جنب مسجد آموزشکده

سه شنبه مورخ۹۸/۸/۱۴ به پیشنهاد نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس و سخنرانی و تدریس جناب آقای مهندس اخوان صفار عضو کمیته آموزش و مدیر روابط عمومی نمایندگی کارگاه با حضور جمعی از مدیران ادارات، سازمان ها و ارگانهای دولتی برگزارگردید.

🔴 وظایف مهندسان ناظر در خصوص مشاهده عدم رعایت ایمنی در کارگاه های ساختمان

1️⃣ تذکرات کتبی به مالک و مجری ساختمان
2️⃣ اعلام تخلف در خصوص عدم رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری)
3️⃣ گزارش وضعیت ناایمن کارگاه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
4️⃣ گزارش به اداره کار منطقه

🔺براساس ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ◀️ هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد، باید فورا مراتب را همراه با راهنمایی‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های لازم، کتبا به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آنرا به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فورا کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.

🔺براساس بند 13-7 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان ◀️ ناظر ساختمان موظف است چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.

🔺بر اساس بند 12-1-5-8 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ◀️ مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار در عملیات ساختمانی می‌‌‌‌‌باشد. هرگاه مهندس ناظر در ارتباط با عملیات ساختمانی، مواردی را خلاف مقررات مشاهده نماید، باید ضمن تذکر کتبی به سازنده، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعلام نماید.

👈 (منبع: کتاب HSE در کارگاه های ساختمانی)