نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده پنج شنبه مورخ ۹۹/۱/۲۸ بازدید کارگروه از پروژه مسکونی واقع در شهرک امام حسین (ع) صورت پذیرفت.

بازدید کمیته تخصصی عمران نمایندگی از پروژه در حال احداث کمیته امداد امام خمینی(ره)

❗️موارد مرتبط با سازه
1.کم توجهی به خاموت گذاری صحیح در محل اتصال تیر به ستون در اجرا
2.کم توجهی به خاموت گذاری صحیح در محل اتصال ستون به شالوده
3.کم توجهی به خم های 90و 135درجه در میلگردهای عرضی (خاموت) در اجرا
4.حذف سنجاق (خاموت میانی)ستون و دیوار
5.اجرای ستون کوتاه
6.کم توجهیبه اجرای ریشه پله
7.کم توجهی به رعایت طول مهاری مناسب تیرچه های سقف در داخل تیر بتنی
8.کم توجهی به اجرای مناسب کلاف های عرضی سقف
9.کم توجهی به مهار مناسب و در برخی موارد مهارنکردن اجزای غیر سازه ای,بویژه دیوارهای پیرامونی
10.کم توجهی به انجام آزمایشات ژئوتکنیک ,مقاومت فشاری بتن , آزمایش میلگردهای مصرفی و تست جوش یا در صورت انجام آزمایش ,عدم وجود یا ناقص بودن شیت های آزمایشگاهی تایید شده توسط ناظر در پرونده شهرداری
11.ایجاد صدمه به سازه اصلی جهت اجرای لوله کشی ساختمان

❗️موارد مرتبط با معماری و شهرسازی
1.عدم رعایت تراکم و سطح اشغال مجاز زمین
2.کم توجهی به اجرای اسکوپ سنگ نمای ساختمان
3.کم توجهی به عایق بر روی کرسی چینی
4.کم توجهی به قفل و بست دیوارها در محل اتصال به سقف

❗️موارد مرتبط با تاسیسات برقی و مکانیکی و بهداشتی
1.کم توجهی به اجرای سیم ارت در سیستم روشنایی ساختمانها
2.استفاده از لوله خرطومی به جای استفاده از لوله های مقاوم در برابر آتش
3.کم توجهی به اجرای هم بندی اصلی برای هم ولتاژکردن
4.کم توجهی به استفاده از ترمینالهای پیچی در اتصالات سیم ها به همدیگر و انشعابات از سیم ها
5.کم توجهی به اجرای صحیح لوله کشی سیستم های گرمایی و سرمایی ساختمان
6.کم توجهی به اجرای صحیح بست و تکیه گاه در لوله و سایر اجزای لوله کشی تاسیسات بهداشتی ساختمان
7.کم توجهی به اجرای صحیح لوله کشی هواکش فاضلاب

❗️موارد مرتبط با حفاظت و ایمنی
1.کم توجهی به استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
2.کم توجهی به رعایت موارد مرتبط بادوسایل و سازه های حفاظتی از قبیل :سرپوش حفاظتی ,تورهای ایمنی ,سقف موقت و جلوگیری از سقوط افراد و غیره

❗️موارد مرتبط با مصالح ساختمانی
1.استفاده از بلوکهای پلی استایرن غیر استاندارد
2.استفاده از تیرچه فاقد استانداردهای لازم
3.کم توجهی به کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت بتن مصرفی

با توجه به ابلاغیه کمیته محترم چهار نفره استان مبنی بر انجام کار طراحی توسط طراحان ذیصلاح در کلیه شهرها و انجام محاسبات شهر بشرویه توسط مهندسین محترم سازه طبس، پیرو هماهنگی بعمل آمده پنجشنبه مورخ 98/5/24 از پروژه ها جهت آشنایی با نوع و سطح رعایت ضوابط و مقررات در این شهر بازدید بعمل آمد.
در این بازدید جناب آقای مهندس قاسمی مدیر دفتر و آقایان مهندسین برگی و مشهوری ناظرین سازه و معماری نمایندگی بشرویه هیئت بازدید کننده طبس را همراهی نمودند.