نوشته‌ها

به اطلاع کلیه اعضا سازمان میرساند، طبق مصوبه هیات مدیره وام 500 میلیون ریالی به کلیه اعضا سازمان، بدون سپرده در بانک تعلق می‌گیرد.
مهندسین عزیز می‌توانند جهت دریافت معرفی نامه به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.