نوشته‌ها

سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۹ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ با تدریس جناب آقای مهندس سیدحسن علوی طبسی و با حضور جمعی از اعضای نمایندگی نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.