نوشته‌ها

☘ اولین همایش تخصصی طراحی و نظارت خانه های هوشمند
📆زمان: چهارشنبه 19 تیرماه98

⏰ساعت: 16:00
🏠مکان: هتل کوهستان

📝ثبت نام:
http://refahi.nezam-kj.ir