نوشته‌ها

مطابق جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی با جناب آقای دهقان سرمایه گذار بخش خصوصی و براساس هماهنگی بعمل آمده در سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۶ تصویر تفاهم نامه مشترک نمایندگی با هتل لیدو رامسر را در ادامه میتوانید مشاهده نمایید.

براساس هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۶ساعت ۱۸:۳۰نشست برگزار گردید.
طرفین بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل نمایندگی در امور فنی پروژه ها و همچنین استفاده اعضای نظام مهندسی از اماکن تفریحی و اقامتی تحت مالکیت جناب آقای دهقان رایزنی و تأکید نمودند.
در پایان مقرر گردید جناب آقای مهندس علوی مشاور محترم نمایندگی ضمن هماهنگی و رایزنی با مدیر امور بازرگانی هتل لیدو واقع در شهر رامسر تفاهم نامه جهت استفاده اعضاء محترم نمایندگی از مجموعه امکانات تفریحی خدماتی و اقامتی هتل را برای امضاء طرفین تنظیم نمایند.