نوشته‌ها

سه شنبه: 98/7/9
ساعت:17
بلوار شهدا – مرکز فنی و حرفه ای طبس

بر روی لینک زیر کلیک کنین

سمینار نگاه حرفه ای به آزمون کارشناس رسمی

مدرس دوره : جناب آقای مهندس سیدحسن علوی طبسی
زمان دوره:
شنبه👈 1398/07/13👈 17 الی 20
دوشنبه👈 1398/07/15👈 17 الی 20
شنبه👈 1398/07/20👈 17 الی 20
دوشنبه👈 1398/07/22👈 17 الی 20
چهارشنبه👈 1398/07/24👈 17 الی 20
دوشنبه👈 1398/07/29👈 17 الی 20
چهارشنبه👈 1398/08/01👈 17 الی 20
شنبه👈 1398/08/11👈 17 الی 20
دوشنبه👈 1398/08/13👈 17 الی 20
شنبه👈 1398/08/18👈 17 الی 20
دوشنبه👈 1398/08/20👈 17 الی 20
چهارشنبه👈 1398/08/22👈 17 الی 20

هزینه دوره: 900000تومان پرداخت تا تاریخ 98/8/20
طرح تخفیف پلکانی: 800000تومان پرداخت تا تاریخ 98/7/15