برچسب: نکات حقوقی

0

بهره‌برداري از ساختمان قبل‌از ثبت‌گزارش اتمام‌کار

یکی از مسائل مهم و خطرسازی که معمولاً در اغلب ساخت و سازهای شهری مشاهده می‌شود، بهره برداری از ساختمان قبل از اقدام برای اخذ پایان کار می‌باشد. این موضوع خصوصاً هنگامی که هنوز...

0

آیا تعهدات کتبی محضری مالک جنبه قانونی دارد یا خیر ؟

در مواردی مشاهده‌ می‌شود مالکان ساختمان‌های در حال احداث و یا پیمانکاران جزء به بهانه سرعت بخشیدن به عملیات ساختمانی و همکاری با مهندسان ناظر و در واقع به جهت عدم رعایت موارد آیین‌نامه‌ای...