برچسب: نظام مهندسی

0

جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی با جناب آقای دهقان سرمایه گذار بخش خصوصی

براساس هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۶ساعت ۱۸:۳۰نشست برگزار گردید. طرفین بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل نمایندگی در امور فنی پروژه ها و همچنین استفاده اعضای نظام مهندسی از اماکن تفریحی و...

0

لیست جلسات کمیته تخصصی مکانیک تا انتهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

لیست جلسات کمیته تخصصی مکانیک تا انتهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ را از ذیل دانلود نمایید. لیست جلسات کمیته تخصصی مکانیک تا انتهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۸