نوشته‌ها

یکشنبه مورخه۹۸/۴/۳۰راس ساعت ۹ پیرو هماهنگی بعمل آمده نشست مشترک درمحل سازمان برگزار ،موارد و درخواستهای اعضای نمایندگی نظام مهندسی در حوزه های طراحی معماری ، افزایش ظرفیت مهندسین فاقد شغل ثابت و مسائل مربوط به حوزه مالی ،گاز و اداری نمایندگی به ریاست و اعضای محترم سازمان منتقل گردید.

درادامه جلسه جناب آقای مهندس عباسی ریاست محترم سازمان و اعضای محترم هیات مدیره در مورد موارد مطروحه نقطه نظرات خود را مطرح و قول پیگیری های لازم را دادند.

نشست