نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 98/5/16 از ساعت ۱۶ الی ۲۰ جلسه بازآموزی مطالب سازه ای با تدریس آقای دکتر سرافرازی برگزار گردید.
از گروه کنترل سازه نمایندگی آقایان مهندسین الاهی، فرحناکی و توسن در این جلسه حضور داشتند.