برچسب: نشست، مشترک، مسئولین ،طراحان ،دفاتر ،مدیر و،مشاورین، نمایندگی

0

نشست مشترک مسئولین و طراحان دفاتر با مدیر و مشاورین نمایندگی

پیرو هماهنگی بعمل آمده روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۵ رأس ساعت ۱۸:۳۰ جلسه تشکیل و مصوبات گروههای کنترل نقشه به سمع و نظر دفاتر جهت انجام امور و بررسی وکنترل نقشه ها رسید؛ همچنین در...