برچسب: معماری

0

صورتجلسه شماره۴۶۳:کمیته تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۴۶۳                                                                                   تاریخ: ۱۸/۰۹/۹۶     حاضرین در جلسه: آقایان سیدسعیدصادق زاده، محمد هادیان، علی عبدالهی و رمضانعلی عبدالهی (اعضای کمیته تخصصی) مهدی صالحی، جواد احمدی و مرضیه حسن زاده (اعضای گروه معماری) غائبین: خانم ملیحه...

0

نکاتـی در مـورد نحـوه ی بندکشـی آجـرها

⚓️قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر بر روی دیوار باید مرطوب گردد. ⚓️حداقل و حداکثر ملاتخور پشت آجر بین ۲ تا ۴ سانتیمتر باشد. ⚓️بهترین دما جهت نصب بین ۵ تا ۳۵ درجه...