نوشته‌ها

حسین عباسی( رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی) :
✔️استفاده از مصالح بومی استاندارد در ساخت و سازهای خراسان جنوبی با جدیت دنبال می شود.
🔰لینک خبر در وبسایت سازمان:
yon.ir/Pf5hs