نوشته‌ها

پیام حقوقی

اگر مالکي پس از چندين سال بعد از ساخت براي پايان کار مراجعه کرد، ذيل امضاء جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

تبصره 7 ماده 100- مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (لزوم احداث بنا،برابرضوابط ونقشه‌هاي منضم به پروانه)

«نظام مهندسي ساختمان طبس»