نوشته‌ها

در تابستان 98 دوره بازآموزی ساختمانهای 3D Panel ویژه ناظرین عضو نپام مهندسی ساختمان طبس برگزار گردید که در ادامه میتوانید  این دوره را در دو قسمت تماشا فرمایید.

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel

قسمت اول

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel
قسمت دوم

فیلم  رایگان آموزشی ساختمان های پانل سه بعدی 3D Panel

جلسه مدیر و مشاورین با جناب آقای مهندس اخوان مدیر روابط عمومی نمایندگی
پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ 98/5/27 ساعت 19:30 نشست برگزار و در مورد نحوه ثبت و ضبط دوره های آموزشی برنامه ریزی شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پیرو مصوبه جلسات مشاورین، مقرر گردید نمایندگی لوازم و تجهیزات مرتبط با موضوع را تهیه نموده و آقای مهندس اخوان بخش مربوط به تهیه فایل صوتی تصویری مناسب جهت بارگذاری در سایت و کانال نمایندگی، استان و کانال های معتبر کشوری را مدیریت نمایند.